Przegląd

CUP_2012
Hodonin
Kedzierzyn
Pecs
SatuMare
SpiskaBela


Arkusz 1: CUP_2012Central


European


Cup`2012

Total

Hodonin


Kędzierzyn


Pecs


Satu Mare


Spiska Bela


Out Out Out Out

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6 rund
Max Max Min Min
1 901 Ales CEJKA Petr DVORSKY Cz 60 'o' 60 'o' 60 1 56 2 60 1 52 3 60 1 56 2 60 1 48 4 352
60 60 52 48
2 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 52 3 52 3 52 3 60 1 56 2 60 1 56 2 42 6 42 6 56 2 314
60 60 52 42
3 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 36 8 45 5 56 2 48 4 52 3 45 5 34 8 60 1 56 2 52 3 298
60 56 36 34
4 904 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 39 7 60 1 60 'o' 60 'o'52 3 52 3 48 4 39 7 290
60 60


5 908 Magdolen Roman jr Magdolen Roman SK 60 1 39 7 36 8 45 5 42 6 48 4 45 5 45 5 39 7 60 1 264
60 60 39 36
6 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 45 5 36 8 39 7 52 3 39 7 39 7 32 10 39 7 45 5 45 5 246
52 45 36 32
7 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 42 6 42 6 48 4 32 10 36 8 42 6 42 6 36 8 34 9 30 11 232
48 42 32 30
8 910 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 34 9 29 12 45 5 39 7 29 12 32 10 39 7 34 9 60 'o' 60 'o' 223
60 60 29 29
9 919 Miklos KENYERES Csaba SEBESTYEN H 29 12 30 1148 4 56 2 48 4 32 10 52 3 36 8 223
56 52


10 906 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 56 2 34 945 5 34 9 34 9 48 4 30 11 42 6 219
56 48


11 918 David SELETYE Norbert SELETYE RO 27 14 27 1430 11 36 8 60 'o' 60 'o' 36 8 34 9 190
60 60


12 912 Krzysztof Pospieszny Barbara Pospieszna PL 32 10 28 13 42 6 34 9 32 10 26 15 30 11 30 11178
42 34
13 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 30 11 32 10 30 11 42 6 28 13 27 14 29 12 28 13 29 12 28 13 174
42 32 28 27
14 916 Ladislau GIURISICI Adrian NICOARA RO 23 18 23 18 29 12 30 11 26 15 28 13 27 14 27 14154
30 29
15 914 Jadwiga GAPISZ Henryk PUNT PL 28 13 56 2 60 'o' 60 'o'32 10 32 10 148
60 60


16 922 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz

24 17 32 10 36 8 34 9 29 1228 13 29 12 142
36 34


17 917 Stepan PARAL Valentin NEMTANU RO 24 17 22 1928 13 29 12 27 14 27 14 100
29 28


18 934 Tamas KISS Jozsef SZABO H 25 16 25 1627 14 30 1150
30 27


19 907 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 48 4 48 4 34 9

34
48 48


20 915 Bende Gyula Szabo Julianna RO 26 15 26 150
26 26


21 930 Iwona KLUK Wojciech KLUK PL60 'o' 60 'o'0
60 60Jazda zrucnosti Driving Champion
6 rund

1 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 56
56
60
60
30 11 60 1 60 1 52 3 45 5 56 2 340
60 60 45 30
2 908 Magdolen Roman jr Magdolen Roman SK 48
60
52
52
34 9 56 2 48 4 60 1 60 1 48 4 316
60 60 48 34
3 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 52
39
45
45
56 2 52 3 52 3 48 4 52 3 52 3 301
56 52 45 39
4 906 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 60
29
56 2 42 6 56 2 56 2 56 2 60 1 295
60 60


5 918 David SELETYE Norbert SELETYE RO 27
48
56 2 28 13 60 'o' 60 'o' 42 6 39 7 240
60 60


6 910 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 36
26
34
39
42 6 36 8 36 8 45 5 60 'o' 60 'o' 234
60 60 34 26
7 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 45
52
42
36
27 14 42 6 39 7 30 11 32 10 30 11 221
52 45 30 27
8 901 Ales CEJKA Petr DVORSKY Cz 60 'o' 60 'o' 36
34
28 13 34 9 32 10 36 8 36 8 45 5 221
60 60 32 28
9 904 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 34
34
60
60
45 5 34 9 34 9 34 9 215
60 60


10 919 Miklos KENYERES Csaba SEBESTYEN H 32
45
56 2 27 14 29 12 32 10 52 3 42 6 214
56 45


11 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 28
39
29
42
36 8 34 9 27 14 39 7 39 7 29 12 206
42 39 28 27
12 912 Krzysztof Pospieszny Barbara Pospieszna PL 25
25
56
56
29 12 30 11 34 9 29 12172
56 56
13 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 23
23
30
32
26 15 26 15 28 13 27 14 28 13 28 13 163
32 30 23 23
14 916 Ladislau GIURISICI Adrian NICOARA RO 24
28
39
48
39 7 45 5 42 6 42 6162
48 45 28 24
15 922 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz

30
32
30
32 10 29 1229 12 32 10 150
32 32


16 914 Jadwiga GAPISZ Henryk PUNT PL 42
34
60
60
30 11 36 8 142
60 60


17 917 Stepan PARAL Valentin NEMTANU RO 26
22
30 11 28 13 27 14 27 14 102
30 28


18 934 Tamas KISS Jozsef SZABO H 39
25
60 1 52 364
60 52


19 907 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 29
27
48


27
48 29


20 915 Bende Gyula Szabo Julianna RO 30
45
0
45 30


21 930 Iwona KLUK Wojciech KLUK PL60 'o' 60 'o'0
60 60


Arkusz 2: HodoninHODONIN`2012

1-2 rundy Europa Cup


Hodonin,28-29.04.2012r

.N1
.N2.D1
.D2

Jz1 Jz2 R1 R2 Pkc Pkp Pkc Pkp 1 runda

Jz1d Jz2d R1d R2d Pkc Pkp Pkc Pkp 2 runda
RAZEM
1 904 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 225 134 270 0 40 120 180 1000 1969 39 66 62 0 0 110 160 0 260 658 60 2627
2 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 192 130 310 0 0 0 110 900 1642 52
56 54 0 0 15 380 0 620 1125 52 2767
3 908 Magdolen Roman jr Magdolen Roman SK 201 128 0 0 120 120 140 520 1229 60
54 52 230 0 110 420 140 720 1726 39 2955
4 907 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 211 171 320 0 0 0 220 780 1702 48 64 78 320 0 130 160 110 420 1282 48 2984
5 906 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 160 129 0 0 10 60 290 600 1249 56 70 66 220 0 190 260 200 1000 2006 34 3255
6 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 223 167 360 0 230 100 310 740 2130 36 64 60 0 0 120 360 60 620 1284 45 3414
7 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 192 151 40 0 30 0 140 1400 1953 42 58 54 30 0 120 420 35 980 1697 42 3650
8 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 186 141 220 0 150 160 300 700 1857 45
62 62 190 0 260 520 220 660 1974 36 3831
9 914 Jadwiga GAPISZ Henryk PUNT PL 200 154 100 0 40 580 290 1900 3264 28 66 62 0 0 70 480 0 320 998 56 4262
10 910 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 200 158 130 0 0 160 360 1220 2228 34 85 60 0 0 210 420 130 1480 2385 29 4613
11 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 307 246 0 220 300 240 1360 2673 30
84 68 0 0 230 380 230 1080 2072 32 4745
12 912 Krzysztof Pospieszny Barbara Pospieszna PL 256 190 160 0 140 260 290 1300 2596 32
83 64 110 0 190 480 290 1400 2617 28 5213
13 919 Miklos KENYERES Gyorgy SEBESTYEN H 208 152 120 0 0 480 230 2040 3230 29 58 60 0 0 20 380 70 1740 2328 30 5558
14 918 David SELETYE Norbert SELETYE RO 218 182 0 0 200 60 210 2400 3270 27 60 56 30 0 330 500 340 1600 2916 27 6186
15 915 Bende Gyula Szabo Julianna RO 217 163 0 0 25 460 70 2560 3495 26
60 58 20 0 0 1160 80 2240 3618 26 7113
16 934 Tamas KISS Jozsef SZABO H 196 158 260 0 110 660 290 2300 3974 25 85 62 0 0 170 640 170 2600 3727 25 7701
17 917 Stepan PARAL Valentin NEMTANU RO 235 207 0 0 120 1040 0 2920 4522 24 90 64 0 0 0 900 0 2980 4034 22 8556
18 916 Ladislau GIURISICI Adrian NICOARA RO 224 226 360 0 60 1200 110 2980 5160 23 74 64 100 0 90 980 45 2460 3813 23 8973
19 922 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz


68 62 60 0 290 720 320 2280 3800 24 nskl1 906 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 160 129 289 60


70 66 136 29

425
2 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 192 130 322 56


56 54 110 56

432
3 908 Magdolen Roman jr Magdolen Roman SK 201 128 329 48


54 52 106 60

435
4 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 186 141 327 52

62 62 124 39

451
5 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 192 151 343 45


58 54 112 52

455
6 919 Miklos KENYERES Gyorgy SEBESTYEN H 208 152 360 32


58 60 118 45

478
7 914 Jadwiga GAPISZ Henryk PUNT PL 200 154 354 42


66 62 128 34

482
8 904 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 225 134 359 34


66 62 128 34

487
9 915 Bende Gyula Szabo Julianna RO 217 163 380 30


60 58 118 45

498
10 934 Tamas KISS Jozsef SZABO H 196 158 354 39


85 62 147 25

501
11 910 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 200 158 358 36


85 60 145 26

503
12 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 223 167 390 28


64 60 124 39

514
13 918 David SELETYE Norbert SELETYE RO 218 182 400 27


60 56 116 48

516
14 907 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 211 171 382 29


64 78 142 27

524
15 916 Ladislau GIURISICI Adrian NICOARA RO 224 226 450 24


74 64 138 28

588
16 912 Krzysztof Pospieszny Barbara Pospieszna PL 256 190 446 25


83 64 147 25

593
17 917 Stepan PARAL Valentin NEMTANU RO 235 207 442 26


90 64 154 22

596
18 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 307 246 553 23


84 68 152 23

705

922 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz


68 62 130 30

nskl

Arkusz 3: KedzierzynGALA`2012
3-4 rundy Europa Cup

Kędzierzyn-Koźle, 25-27.05.2012r

.N1
.N2
.N3.D1
.D2
.D3
Jz1 Jz2 R1 Stop Pkc Pkp Pkc Pkp Pkc Pkp 3 runda

Jz1d Jz2d R1d Stop Pkc Pkp Pkc Pkp Pkc Pkp 4 runda
RAZEM1 901 Ales CEJKA Petr DVORSKY Cz 47,94 47,46 25 520 5 160 140 380 1325,40 60 47,71 48,10 20 0 160 0 100 0 100 475,81 56 1801,21
2 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 38,76 39,04 430 100 45 320 10 160 35 420 1597,80 52 39,11 37,98 0 0 0 0 0 260 337,09 60 1934,89
3 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 58,14 45,83 195 420 30 360 40 360 1508,97 56 45,84 46,06 0 100 0 360 0 320 871,90 48 2380,87
4 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 46,70 46,91 120 345 920 120 580 375 460 3013,61 39 46,18 44,81 50 45 220 0 260 40 160 865,99 52 3879,60
5 908 Magdolen Roman jr Magdolen Roman SK 43,28 43,00 375 1440 40 160 495 560 3156,28 36 43,51 42,53 100 160 0 360 50 260 1016,04 45 4172,32
6 910 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 47,36 48,71 40 100 330 1040 80 420 180 560 2846,07 45 46,39 46,81 180 420 90 460 80 320 1643,20 39 4489,27
7 17 Przemysław HAJDUK Michał BRZÓSKA PL 43,52 42,46 30 360 940 60 320 240 1020 3055,98 42,15 41,57 45 460 35 720 40 320 1703,72
4759,70
8 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 47,87 46,56 140 100 240 900 0 380 150 320 2324,43 48 47,34 46,21 60 640 210 1140 0 480 2623,55 32 4947,98
9 912 Krzysztof Pospieszny Barbara Pospieszna PL 43,12 42,19 440 100 345 980 100 420 300 160 2930,31 42 43,58 42,03 240 140 560 360 480 10 260 2135,61 34 5065,92
10 11 Bartosz KOMARNICKI Marta GRODKIEWICZ PL 43,34 42,78 400 100 330 1240 165 160 195 360 3036,12 43,68 43,79 170 120 580 255 560 225 320 2317,47
5353,59
11 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 51,69 50,77 50 465 1840 30 620 240 620 3967,46 30 49,84 51,49 210 160 150 480 180 180 1461,33 42 5428,79
12 922 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz 47,87 48,82 260 285 1460 210 460 255 700 3726,69 32 54,38 47,22 255 220 225 580 225 440 2046,60 36 5773,29
13 9 Beata TOMCZAK-TAISNER Bartek TAISNER PL 58,14 48,77 280 405 1280 255 320 130 1140 3916,91 51,84 56,97 100 360 420 255 620 180 440 2483,81
6400,72
14 27 Anna PODBIELSKA Paweł PODBIELSKI PL 53,06 52,67 190 450 1940 270 680 70 1060 4765,73 50,87 50,65 100 315 1000 270 680 210 420 3096,52
7862,25
15 916 Ladislau GIURISICI Adrian NICOARA RO 45,53 49,49 250 100 120 2520 140 1380 0 1660 6265,02 29 43,83 44,97 10 140 1660 90 1660 80 980 4708,80 30 10973,82
16 907 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 45,77 45,48 300 100 405 1340 10 280 100 500 3126,25 34 nskl nskl
17 35 Henryk LASOTA Marek CZMIELEWSKI PL 52,70 46,39 400 100 435 1380 0 680 225 400 3719,09 nskl
nskl

1 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 38,76 39,04 77,80 60
39,11 37,98 77,1 60154,89
2 17 Przemysław HAJDUK Michał BRZÓSKA PL 43,52 42,46 85,98

42,15 41,57 83,7
169,70
3 912 Krzysztof Pospieszny Barbara Pospieszna PL 43,12 42,19 85,31 56
43,58 42,03 85,6 56170,92
4 908 Magdolen Roman jr Magdolen Roman SK 43,28 43,00 86,28 52
43,51 42,53 86,0 52172,32
5 11 Bartosz KOMARNICKI Marta GRODKIEWICZ PL 43,34 42,78 86,12

43,68 43,79 87,5
173,59
6 916 Ladislau GIURISICI Adrian NICOARA RO 45,53 49,49 95,02 39
43,83 44,97 88,8 48183,82
7 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 46,70 46,91 93,61 45
46,18 44,81 91,0 45184,60
8 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 47,87 46,56 94,43 42
47,34 46,21 93,6 36187,98
9 910 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 47,36 48,71 96,07 34
46,39 46,81 93,2 39189,27
10 901 Ales CEJKA Petr DVORSKY Cz 47,94 47,46 95,40 36
47,71 48,10 95,8 34191,21
11 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 58,14 45,83 103,97 2945,84 46,06 91,9 42195,87
12 922 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz 47,87 48,82 96,69 32
54,38 47,22 101,6 30198,29
13 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 51,69 50,77 102,46 30
49,84 51,49 101,3 32203,79
14 27 Anna PODBIELSKA Paweł PODBIELSKI PL 53,06 52,67 105,73

50,87 50,65 101,5
207,25
15 9 Beata TOMCZAK-TAISNER Bartek TAISNER PL 58,14 48,77 106,91

51,84 56,97 108,8
215,72
16 907 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 45,77 45,48 91,25 48
--- --- nsklnskl
17 35 Henryk LASOTA Marek CZMIELEWSKI PL 52,70 46,39 99,09

--- --- nskl
nskl

Arkusz 4: PecsPECS `2012

5-6 rundy Europa Cup

29-30.06.2012r


.N1

.N2
.D1

.D2
SzN1 Pkc Pkp SzN2 Pkc Pkp 7 runda

SzD1 Pkc Pkp SzD2 Pkc Pkp 8 runda
RAZEM
1 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 176 0 320 160 0 0 656 56 88 30 460 150 165 740 1633 60 2289
2 901 Ales CEJKA Peter DVORSKY Cz 198 70 0 184 0 120 572 60 102 15 480 164 420 760 1941 52 2513
3 919 Miklos KENYERES Csaba SEBESTYEN H 124 0 680 172 0 260 1236 48 98 60 204 0 1560 1922 56 3158
4 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 138 0 120 182 0 220 660 52 100 0 620 166 380 1280 2546 45 3206
5 908 Roman MAGDOLEN jr Roman MAGDOLEN SK 112 20 820 216 0 560 1728 42 90 60 420 150 400 1040 2160 48 3888
6 906 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 114 20 580 182 0 760 1656 45 88 70 560 166 580 1720 3184 34 4840
7 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 116 70 800 180 0 620 1786 39 90 180 840 154 420 1420 3104 39 4890
8 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 186 30 1000 200 0 1180 2596 36 94 80 480 160 460 1640 2914 42 5510
9 5 Petr Cerny Pavel Virl Cz 122 0 1380 198 0 1020 2720 104 0 560 158 110 2140 3072 5792
10 918 David SELETYE Norbert SELETYE RO 124 225 1780 172 0 2020 4321 30 102 440 1000 180 20 1440 3182 36 7503
11 4 Gergely SZEKELY Levente VILLANT H 154 35 1360 218 0 1940 3707 120 110 1240 166 80 2200 3916 7623
12 25 Balazs MERKL Klara NEMESKERI H 152 285 1220 198 50 1340 3245
92 255 1120 206 255 2720 4648
7893
13 6 Jana VLKOVA Milan Vlk Cz 126 0 2160 178 0 1280 3744 94 10 1400 170 225 2280 4179 7923
14 910 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 126 400 1560 180 0 2420 4686 29 98 440 620 162 130 2020 3470 32 8156
15 922 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz 130 320 1680 200 45 360 2735 34 104 360 1340 168 140 3320 5432 29 8167
16 22 Vilmos LORINCZ Edit MOLNAR H 178 120 2460 204 0 2760 5722 102 255 940 176 195 1960 3628 9350
17 934 Tamas KISS Joszef SZABO H 118 285 2340 160 0 3000 5903 27 94 240 260 150 360 2820 3924 30 9827
19 32 Zsolt HRABOVSZKI Peter HRABOVSZKI H 138 5 2580 502 0 2760 5985 100 195 1180 164 360 2460 4459 10444
20 18 Endre SURINYA Szabolcs FORGACS H 162 420 1920 256 0 3080 5838 94 285 1300 162 285 2520 4646 10484
21 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 242 285 1520 218 0 3300 5565 28 114 360 740 240 195 4260 5909 27 11474
22 916 Ladislau GIURISICI Adrian NICOARA RO 126 80 2480 184 0 3620 6490 26 92 110 1680 158 45 3740 5825 28 12315
23 912 Krzysztof POSPIESZNY Barbara POSPIESZNA PL 146 380 1180 198 0 2220 4124 32 96 255 500 172 1800 5600 8423 26 12547
25 7 Gabor HETESI Gabor HETESI ifj. H 138 180 1640 186 0 2800 4944
98 45 780 156 4600 2860 8539
13483
26 9 Ferenc KAPONYA Krisztina KAPONYA H 240 0 3360 266 35 3080 6981 122 45 1860 188 195 4120 6530 13511SzN1

SzN2
SzD1

SzD21 934 Tamas KISS Joszef SZABO H 118

160

278 60
94

150

244 52 522
2 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 116

180

296 56
90

154

244 52 540
3 906 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 114

182

296 56
88

166

254 42 550
4 916 Ladislau GIURISICI Adrian NICOARA RO 126

184

310 39
92

158

250 45 560
5 910 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 126

180

306 42
98

162

260 36 566
6 908 Roman MAGDOLEN jr Roman MAGDOLEN SK 112

216

328 34
90

150

240 56 568
7 6 Jana VLKOVA Cz 126

178

304

94

170

264
568
8 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 176

160

336 30
88

150

238 60 574
9 7 Gabor HETESI Gabor HETESI ifj. H 138

186

324

98

156

254
578
10 918 David SELETYE Norbert SELETYE RO 124

172

296 56
102

180

282 28 578
11 5 Petr Cerny Pavel Virl Cz 122

198

320

104

158

262
582
12 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 138

182

320 36
100

166

266 34 586
13 919 Miklos KENYERES Csaba SEBESTYEN H 124

172

296 56
98

204

302 27 598
14 922 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz 130

200

330 32
104

168

272 29 602
15 912 Krzysztof POSPIESZNY Barbara POSPIESZNA PL 146

198

344 29
96

172

268 30 612
16 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 186

200

386 27
94

160

254 42 640
18 901 Ales CEJKA Peter DVORSKY Cz 198

184

382 28
102

164

266 34 648
17 25 Balazs MERKL Klara NEMESKERI H 152

198

350

92

206

298
648
19 4 Gergely SZEKELY Levente VILLANT H 154

218

372

120

166

286
658
20 22 Vilmos LORINCZ Edit MOLNAR H 178

204

382

102

176

278
660
21 18 Endre SURINYA Szabolcs FORGACS H 162

256

418

94

162

256
674
22 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 242

218

460 26
114

240

354 26 814
23 9 Ferenc KAPONYA Krisztina KAPONYA H 240

266

506

122

188

310
816
24 32 Zsolt HRABOVSZKI Peter HRABOVSZKI H 138

502

640

100

164

264
904

Arkusz 5: SatuMareSATU MARE`2012
7-8 rundy Europa Cup

14-16.09.2012r


.N1

.N2
.D1

.D2
SzN1 Pkc Pkp SzN2 Pkc Pkp 7 runda

SzD1 Pkc Pkp SzD2 Pkc Pkp 8 runda
RAZEM
1 901 Ales CEJKA Peter DVORSKY Cz 293 0 740 238 470 740 2481 60
174 0 200 280 0 160 814 56 3295
2 904 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 149 100 880 222 410 1220 2981 52
158 0 460 305 0 200 1123 52 4104
3 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 120 270 660 204 200 1400 2854 56
157 0 660 222 0 360 1399 42 4253
4 908 Roman MAGDOLEN jr Roman MAGDOLEN SK 130 390 760 237 110 1500 3127 45
148 0 900 200 0 100 1348 45 4475
5 919 Miklos KENYERES Csaba SEBESTYEN H 174 0 1160 460 20 1200 3014 48
179 0 1120 290 0 860 2449 32 5463
6 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 144 130 1060 250 270 2020 3874 42
190 0 920 292 0 420 1822 36 5696
7 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 436 160 1360 290 240 2540 5026 34
198 0 200 248 0 60 706 60 5732
8 908 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 157 100 2160 198 550 1720 4885 36
160 0 500 207 0 260 1127 48 6012
9 910 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 143 35 2300 312 430 1420 4640 39
154 40 760 238 0 960 2152 34 6792
10 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 132 210 1680 228 290 2860 5400 32
146 0 800 235 0 300 1481 39 6881
11 201 Attila NAGY Pal RAUL RO 184 230 2140 198 430 1660 4842
136 50 1080 200 0 660 2126 6968
12 912 Krzysztof POSPIESZNY Barbara POSPIESZNA PL 204 490 1880 268 40 3000 5882 30
183 0 1280 335 120 840 2758 30 8640
13 917 Nelu CAPITANEANU Valentin NEMTANU RO 170 40 3420 370 0 3500 7500 28
201 0 1420 371 0 920 2912 29 10412
14 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 308 150 2600 348 240 3280 6926 29
206 40 1880 514 0 1120 3760 28 10686
15 916 Ladislau GIURISICI Adrian NICOARA RO 146 120 3460 246 170 3940 8082 27
162 220 2440 244 0 1340 4406 27 12488
16 202 Daniel DARNUTA Laurentiu KIRA RO 500 0 3640 500 110 4200 8950
500 0 1780 500 0 920 3700 12650
1 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 120

204

324 60
157

222

379 52 703
2 908 Roman MAGDOLEN jr Roman MAGDOLEN SK 130

237

367 48
148

200

348 60 715
3 201 Attila NAGY Pal RAUL RO 184

198

382

136

200

336
718
4 908 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 157

198

355 56
160

207

367 56 722
5 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 132

228

360 52
146

235

381 48 741
6 916 Ladislau GIURISICI Adrian NICOARA RO 146

246

392 42
162

244

406 42 798
7 904 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 149

222

371 45
158

305

463 34 834
8 910 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 143

312

455 36
154

238

392 45 847
9 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 144

250

394 39
190

292

482 30 876
10 901 Ales CEJKA Peter DVORSKY Cz 293

238

531 32
174

280

454 36 985
11 912 Krzysztof POSPIESZNY Barbara POSPIESZNA PL 204

268

472 34
183

335

518 29 990
12 919 Miklos KENYERES Csaba SEBESTYEN H 174

460

634 29
179

290

469 32 1103
13 917 Nelu CAPITANEANU Valentin NEMTANU RO 170

370

540 30
201

371

572 28 1112
14 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 436

290

726 27
198

248

446 39 1172
15 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 308

348

656 28
206

514

720 27 1376
16 202 Daniel DARNUTA Laurentiu KIRA RO 500

500

1000

500

500

1000
2000

Arkusz 6: SpiskaBelaSpisska Bela`2011


11-12 runda Europa Cup


7-9.10.2011r


.N1

.N2


.D1

.D2
SzN1 Pkc Pkp SzN2 Pkc Pkp 9 runda

SzD1 STOP Radar Pkc Pkp SzD2 Pkc Pkp 10 runda
RAZEM


1 901 Ales CEJKA Peter DVORSKY Cz 121 210 360 125 0 60 876 60
148
80 110 360 144 0 480 1322 48 2198
2 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 108 230 620 117 0 120 1195 56
173
10 10 360 149 0 360 1062 52 2257
3 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 110 330 720 107 0 500 1767 42
128 50
0 200 129 0 540 1047 56 2814
4 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 106 300 840 110 25 60 1441 45
136 50 100 25 380 132 40 520 1383 45 2824
5 904 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 112 320 620 136 20 120 1328 48
154 50 70 60 320 155 0 840 1649 39 2977
6 908 Roman MAGDOLEN jr Roman MAGDOLEN SK 101 370 820 102 25 800 2218 39
132

140 180 147 35 380 1014 60 3232
7 919 Miklos KENYERES Csaba SEBESTYEN H 110 50 480 106 0 580 1326 52
153 50 240 0 560 142 0 780 1925 36 3251
8 918 David SELETYE Norbert SELETYE RO 108 340 1380 112 40 360 2340 36
136 50 50 170 540 162 110 800 2018 34 4358
9 908 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 98 390 1840 115 35 580 3058 30
126
30 230 320 126 110 680 1622 42 4680
10 914 Jadwiga GAPISZ Henryk PUNT PL 138 330 1520 128 80 480 2676 32
163

60 980 140 0 880 2223 32 4899
11 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 124 250 1180 128 100 740 2522 34
170 50 120 45 900 144 0 1160 2589 30 5111
12 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 192 320 1820 169 130 1360 3991 29
174

40 1880 165 0 1120 3379 29 7370
13 922 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz 142 240 2120 138 760 920 4320 28
162 50
270 1580 148 35 1400 3645 28 7965
14 917 Nelu CAPITANEANU Teodor GURTAVENCO RO 197 20 3020 166 5 2300 5708 27
188 50 35 3040 184 0 2680 6177 27 11885


1 908 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 98

115

213 56
126126

252 60 465
2 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 110

107

217 45
128129

257 56 474
3 908 Roman MAGDOLEN jr Roman MAGDOLEN SK 101

102

203 60
132147

279 48 482
4 913 Marian TINAK Milan BUCI SK 106

110

216 52
136132

268 52 484
5 919 Miklos KENYERES Csaba SEBESTYEN H 110

106

216 52
153142

295 42 511
6 918 David SELETYE Norbert SELETYE RO 108

112

220 42
136162

298 39 518
7 901 Ales CEJKA Peter DVORSKY Cz 121

125

246 36
148144

292 45 538
8 905 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 108

117

225 39
173149

322 29 547
9 904 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 112

136

248 34
154155

309 34 557
10 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 124

128

252 32
170144

314 30 566
11 914 Jadwiga GAPISZ Henryk PUNT PL 138

128

266 30
163140

303 36 569
12 922 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz 142

138

280 29
162148

310 32 590
13 933 Zuzana KLASOVA Martin KLASA Cz 192

169

361 28
174165

339 28 700
14 917 Nelu CAPITANEANU Teodor GURTAVENCO RO 197

166

363 27
188184

372 27 735